130 Employees Ng Tape Daw Ang Mawawalan Ng Trabaho Etoangtsismis